A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U Ū V Z Ž
1 2 3 ... 5
Vēsturiskā informācija

Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos (1935. gads)

Pētījums par latviešu uzvārdiem arhīvu materiālos izdots trijās daļās: 2017. gadā par Latgales uzvārdiem, 2019. gadā par Kurzemi, Zemgali un Sēliju jeb vēsturisko Kurzemes un Zemgales hercogisti, 2022. gadā par Vidzemi. Vārdnīcu uzvārdu saraksta pamatā ir 1935. gadā veiktā tautas skaitīšana, kas aptver visus tā laika Latvijas iedzīvotājus un kuras uzskaites lapas ir saglabātas Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Šī tautskaite ir senākais un pilnīgākais avots. Pētījums par latviešu uzvārdiem ir patiesi apjomīgs, un tā rezultāts apliecina, ka latviešu uzvārdu kopums veido savdabīgu, neatkārtojamu sistēmu, kas raksturota gan valodniecības, gan ģeogrāfiskās un vēsturiskās izplatības aspektā. Daudzi pēc uzvārda varēs lokalizēt iespējamo vēsturisko dzīvesvietu, rast iespējamo uzvārda cilmes skaidrojumu vai tā reģistrējuma laiku vēsturiskajos avotos.