Vārdnīcas tapšana

No dvēseļu revīzijas līdz informācijas sabiedrības laikmetam pagājuši vairāki gadu simti, taču nemainīgi cilvēkiem ir bijusi interese par savu izcelšanos, dzimtu un dzīvesvietu. Uzvārdi šajos meklējumos bieži ir galvenais pieturas punkts.

Latviešu uzvārdu vārdnīcu sēriju statistikas speciālists un vēsturnieks Ilmārs Mežs bija iecerējis kā skaistu un vērtīgu dāvanu Latvijai simtgadē. Rezultātā Latviešu valodas aģentūrā, sadarbojoties izciliem speciālistiem – vārdnīcu līdzautoriem –, tika izveidots un izdots apjomīgs pētījums „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos”. Tā pirmajā daļā tika apkopoti Latgales uzvārdi (vārdnīca izdota 2017. gadā), otrā daļa aptvēra Kurzemi, Zemgali un Sēliju jeb vēsturisko Kurzemes un Zemgales hercogisti (izdota 2019. gadā), bet trešajā daļā tika pētīti uzvārdi Vidzemē (izdota 2022. gadā).

Izdevumos ne tikai apkopota informācija par uzvārdiem, bet arī iekļauti saistoši ievadraksti (to autori ‒ Ilmārs Mežs, vēsturnieks Muntis Auns, vietvārdu speciāliste un ģeogrāfe Otīlija Kovaļevska, valodnieces Anna Stafecka, Renāte Siliņa-Piņķe un Irēna Ilga Jansone). Nozīmīgu artavu projektā ieguldījusi arī valodniece Sanda Rapa. Piedāvātas ilustratīvi informatīvas kartes un attēli, kuru izstrādē iesaistījās SIA „Jāņa sēta” speciālisti un ģeogrāfs Jānis Turlajs.

Darbs, kas sākts, svinot Latvijas simtgadi, ir turpinājies piecus gadus. Sagaidot Latvijas 105. dzimšanas dienu, ir tapis šis resurss par latviešu uzvārdiem. Liekot kopā uzvārdu šķirkļus no pētījuma „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos” un Fizisko personu reģistrā iekļautos uzvārdus, Latviešu valodas aģentūra ir izveidojusi elektronisku latviešu uzvārdu vārdnīcu (izstrādājusi SIA „Efumo”), kuru plānots papildināt un precizēt.

Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Vidzeme (1., 2. daļa)

 

Mežs, Ilmārs, Jansone, Irēna Ilga, Kovaļevska, Otīlija, Rapa, Sanda. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Vidzeme. I. Ievadrakstu autori: Ilmārs Mežs, Muntis Auns, Otīlija Kovaļevska, Irēna Ilga Jansone. Zin. un lit. red. Sanda Rapa. Rīga: LVA, 2022, 352 lpp.Mežs, Ilmārs, Jansone, Irēna Ilga, Kovaļevska, Otīlija, Rapa, Sanda. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Vidzeme. II. Ievadrakstu autori: Ilmārs Mežs, Muntis Auns, Otīlija Kovaļevska, Irēna Ilga Jansone. Zin. un lit. red. Sanda Rapa. Rīga: LVA, 2022, 376 lpp.

Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija (1., 2. daļa)

 

Mežs, Ilmārs, Stafecka, Anna, Siliņa-Piņķe, Renāte, Kovaļevska, Otīlija. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija. I. Zin. un lit. red. Anna Stafecka. Rīga: LVA, 2019, 352 lpp.Mežs, Ilmārs, Stafecka, Anna, Siliņa-Piņķe, Renāte, Kovaļevska, Otīlija. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija. II. Zin. un lit. red. Anna Stafecka. Rīga: LVA, 2019, 352 lpp.

Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale

Mežs, Ilmārs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos Latgale. Priekšvārdu autori I. Mežs, M. Auns, O. Kovaļevska, A. Stafecka. Zin. un lit. red. A. Stafecka. Rīga: LVA, 2017, 344 lpp.